انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه نانوایان شهرستان فسا برگزار گردید

972

انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه نانوایان برگزار گردید

مجید کشاورز رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فسا با بیان اینکه در اجرای ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی موظف خواهد بود که ۶ ماه قبل از پایان دوره هیات مدیره هر صنف مقدمات انتخابات اتحادیه را فراهم سازند و در همین راستا انتخابات اتحادیه نانوایان شهرستان از ساعت ۹ صبح الی ۱۱در سالن اجتماعات اداره صنعت،معدن و تجارت برگزار شد.
کشاورز با بیان اینکه تمام مراحل انتخابات از آگهی فراخوان تا صدور اعتبار نامه بصورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی انجام گرفته است افزود : با این شیوه برگزاری هر نوع شبهاتی که در انتخابات سنتی بود اکنون مرتفع گردیده است.
و در پایان افراد ذیل بعنوان هیات مدیره و بازرس اتحادیه مذکور از سوی اعضاء انتخاب گردیدند.
۱- آقای رحیم فرهمند به سمت رئیس
۲- آقای غلامرضا خاور : نایب رئیس اول
۳- آقای حمیدرضا جهرمی : نایب رئیس دوم
۴- آقای عنایت اله کشاورزیان : دبیر
۵- آقای محمود شریعتی : خزانه دار
۶- آقای سهراب عبداله زاده : بازرس
عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فسا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.