بحران آب در شهرداری فسا

به قلم: جناب کرمی فرماندار محترم شهرستان فسا

962

آيا ميدانيد : ⁉
👈 ميزان و مقدار مصرف آب فضاي سبز شهرداري فسا كه از آب شرب شهر جهت آبياري فضاي سبز استفاده مي نمايد در سال ٩٦ بيش از ٣٠ ليتر بر ثانيه معادل نهصد هزار مترمكعب بوده است؟!
👈 اين ميزان مصرف معادل مصرف حدود ٤٠٠٠ خانوار مي باشد كه ده درصد مصرف آب شرب شهري را به خود اختصاص داده است .
👈 البته در كنار اين ميزان مصرف شهرداري محترم در بعضي از مسيرها و نقاط شهري بويژه در جنوب شهر بصورت غيرمجاز از شبكه آب شرب شهري جهت آبياري فضاي سبز استفاده ميكند .
👈 در اين شرايط خاص و بحراني منابع آبي شهرداري محترم چه اقداماتي در برابر كاهش استفاده از آب شرب شهري جهت آبياري فضاي سبز خود بعمل آورده است ؟
👈 اين موضوع بعنوان يكي از چالش هاي موجود در حوزه مديريت شهري فسا تاكنون بوده و تمام شهرداران تاكنون با قول و شعارهاي مقطعي و فصلي و تبليغاتي از كنار چنين موضوع مهمي گذشته اند.
👈 البته ممكنه بدنبال اخذ مجوز حفر چاه و تخصيص آب جهت فضاي سبز خود بوده و باشند اما آيا اين پيگيريها به نتيجه اي رسيده است يا منابعي جهت تأمين آب در سطح شهر فسا وجود دارد ؟
👈❓ از ظرفيت چاههاي مالكي موجود در سطح شهر چه استفاده برده اند ؟
👈❓ آيا در حذف چمن و استفاده از درختان كم آب بر و سنگ فرش نمودن ميادين و بولوار هاي شهر بجاي چمن و پياده كردن ايده ها و ابتكارات جديد تاكنون بهره گرفته اند ؟ و خيلي برنامه ها و اقداماتي كه در اين مسير توسط شهرداري در جلوگيري از بحرانهاي آبي پيش رو ميطلبد و بايد به انجام برسد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.