توزیع مواد ضدعفونی در روستای سنان

دهیاری و پایگاه مقاومت روستای سنان:

1,027

توزیع ۶۰۰ بطری وایتکس در
مرحله چهارم گندزدایی “روستای سنان”
بین ۶۰۰ خانوار سنانی

توزیع ۶۰۰ بطری وایتکس که با کمک خیرین روستا تهیه شده بود بین ۶۰۰ خانوار سنانی توزیع شد تا تمامی خانواده های این روستا زیر پوشش این طرح قرار گیرند.
لازم به ذکر است که توسط همین عزیزان قبلا و در چندین مرحله خیابان و کوچه های این روستا گند زدایی و ضدعفونی صورت گرفته و ماسک نیز توزیع گردیده است.
☘️☘️☘️☘️☘️
دهیاری وپایگاه مقاومت بسیج حمزه سیدالشهداء روستای سنان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.