سخنی چند با فرماندار محترم شهرستان فسا (سلامتی مردم -کرونا)

783

سخنی چند با فرماندار محترم شهرستان فسا:
تهدید سلامت مردم بوسیله ویروس کرونا در فسا ، موضوعی جدی است که برای مقابله باآن ، عزمی جدی و تلاشی بی وقفه لازم است.
مهار بحران ها، جز با ایجاد مرکزیتی واحد و فرماندهی متمرکز وپیگیر ممکن نیست.
شاید این موضوع اولین وآخرین موضوع مهمی باشد که در دوران تصدی جنابعالی بر فرمانداری شهرستان فسا با آن روبرو خواهید شد. بنابراین نوع اقدامات و نحوه مهار بحران توسط جنابعالی ، عیاری است که مدیریت و تدبیر شما در آن نشان داده می شود و ملاک قضاوت آیندگان درمورد شما خواهد شد.
آنچه درظاهر به نظر می رسد، بیشترین بار مهار بحران برعهده دانشگاه علوم پزشکی قرارگرفته است درحالی که میزان اختیارات و امکانات آن محدود است.
تا زمانی که کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادها وادارات و تشکل های مردم نهاد درفرمانداری مستقر نشده ، به صورت مستمر، وضعیت را رصد نکرده و اقدامات لازم را درجهت مهار بحران بکار نگیرد، بحران فروکش نخواهد کرد و چه بسا فرصت های طلایی برای اجتناب از گستردگی آن ازدست برود وجان مردم در معرض خطر جدی قرار گیرد .
هماهنگی تمام نیروها، برآورد وتهیه امکانات لازم و انجام اقدامات سیستمی است که مهار بحران را ممکن می نماید.
اقدامات انفرادی و مقطعی بدون فرماندهی واحد، شاید درکوتاه مدت راه گشا باشد اما درطول زمان منقطع شده و نتیجه لازم را به دنبال نخواهد داشت.

از فرمانداری به عنوان بالاترین عنصر حاکمیتی در شهر، انتظار می رود، از اختیارات خود استفاده کرده و درجهت هماهنگ کردن اداراتی که هنوز عمق ماجرا رادرک نکرده اقدامات لازم را انجام دهند.
صدور بخش نامه ها و دستورالعمل های کارشناسی شده و لازم به ادارات واصناف درجهت محدود کردن ارائه خدمات با هدف کاهش تجمعات انسانی و پیگیری اقدامات انجام شده و بازخوردهای آن ، می تواند از جمله اقدامات مثبت فوری دراین زمینه باشد.
اطلاع رسانی دائمی و سخن گفتن با مردم ازطریق رسانه ها وفضای مجازی و ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته
امید مردم به بهبود شرایط افزایش خواهد داد.
به قلم :
آقای رضا اله دادی
دبیر سایت سرو فسا

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.