« ۹ » ثاینه ی قابل تامل… در خانه بمانیم

حتما کلیپ کوتاهی راببینید

787

هیچ اولویتی فراتر از سلامتی وجود ندارد، اگر کل اموال زندگی ات را ببازی، ولی سلامتی داشته باشی می توانی از صفر شروع کنی و مجدد زندگی را بسازی،

🔴
« ۹ » ثاینه ی قابل تامل… در خانه بمانیم
اصلا وقتی برای از دست دادن نداریم اولین تکلیف تو این است که قاطعانه دایره کوچک تحت مدیریت خودت را به درستی مدیریت کنی و هر قدر که در توان داری این دایره را بزرگتر و بزرگتر کنی، برای دایره انسان هایی که بر آنها تاثیر داری، قوی باش، بجنگ، ما به لطف خدا ان شاءالله کرونا را شکست می دهیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.